Verantwoording 2019

Zie ook: ANBI-informatie

Uitgeoefende activiteiten

In 2019 zijn er 6 events georganiseerd, op de volgende data:
 • 27 januari - Arise
 • 17 maart - Gotta serve somebody
 • 12 mei - Knock Out!
 • 22 september - Circle of life
 • 3 november - Fearless
 • 15 december - Beyond your limits
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd, en wel op:
 • 8 januari
 • 26 februari
 • 9 april
 • 1 juli
 • 28 oktober

Daarnaast heeft na elk event een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen, om o.a. ideeën op te halen die kunnen bijdragen aan versterking van de doelstelling van Best-Life.

Van bestuursvergaderingen zijn verslagen opgesteld en gearchiveerd.

Financiële verantwoording

Omschrijving Toelichting Cumulatief per post
gift collecte events 281,05
gift particulier 1.801,80
kosten stichting div. kosten -234,42
onkosten sprekers gage + reiskosten -2.317,05
resultaat 2019 -468,52
saldo 1-1-2019 905,94
saldo 31-12-2019 437,42

Het resultaat is toegevoegd aan de reserve van de stichting.