Verantwoording 2018

Zie ook: ANBI-informatie

Uitgeoefende activiteiten

In 2018 zijn er 7 events georganiseerd, op de volgende data:
 • 21 januari - Keepin'it real
 • 11 maart - Life on track
 • 22 april - To my loved ones
 • 10 juni - High hopes
 • 30 september - Sunny days
 • 11 november - End of war
 • 16 december - Lonely paradise
Het bestuur heeft 6 maal vergaderd, en wel op:
 • 8 januari
 • 18 april
 • 12 juni
 • 3 juli
 • 4 september
 • 6 november

Daarnaast heeft na elk event een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen, om o.a. ideeën op te halen die kunnen bijdragen aan versterking van de doelstelling van Best-Life.

Van bestuursvergaderingen zijn verslagen opgesteld en gearchiveerd.

Financiële verantwoording

Omschrijving Toelichting Cumulatief per post
gift collecte events 549,84
gift particulier 1.548,10
kosten stichting div. kosten -140,51
onkosten sprekers gage + reiskosten -1.444,85
resultaat 2018 512,58
saldo 1-1-2018 393,36
saldo 31-12-2018 905,94

Het resultaat is toegevoegd aan de reserve van de stichting.