Verantwoording 2016

Zie ook: ANBI-informatie

Uitgeoefende activiteiten

In 2016 zijn er 7 events georganiseerd, op de volgende data:
 • 24 januari
 • 13 maart
 • 24 april
 • 12 juni
 • 18 september
 • 6 november
 • 18 december
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd, en wel op:
 • 27 februari
 • 22 maart
 • 19 mei
 • 20 oktober
 • 24 november

Daarnaast heeft het bestuur op 28 juni een bijeenkomst gehad met contactpersonen en belangstellenden met als doel de activiteiten te evalueren en ideeën op te halen, die kunnen bijdragen aan versterking van de doelstelling van de stichting.

Van al deze bijeenkomsten zijn verslagen opgesteld en gearchiveerd.

Financiële verantwoording

Omschrijving Toelichting Cumulatief per post
gift collecte events 934,00
gift particulier 2.411,00
kosten stichting div. kosten -96,00
onkosten sprekers gage + reiskosten -2.046,35
resultaat 2016 1.202,65
saldo 1-1-2016 110,37
saldo 31-12-2016 1.313,02

Het resultaat is toegevoegd aan de reserve van de stichting.