ANBI-informatie

Zie ook: Verantwoording 2019

De naam van de Stichting is Best Life.
Gevestigd te Best, Pinkvelden 10 5685 HJ.
KvK-nummer 65206991
RSIN 856020400

Best Life is een initiatief bedoeld voor jongeren en jong volwassenen. Om hen te leren ontdekken wie ze zijn, waarom ze dingen doen. Wat is de zin van het leven en hoe zit het leven in elkaar. Best Life wil haar boodschap op een herkenbare en pure manier communiceren. We gebruiken hierbij (beeld)materiaal uit de jongerencultuur. Tijdens de door Best Life georganiseerde events zet een spreker de jongeren aan het denken over actuele thema's zoals relaties en identiteit. Dit alles vanuit de christelijke (levens)visie dat Jezus Christus als zoon van God het beste met alle mensen voorheeft vanuit zijn liefde voor ons, zijn schepselen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

VoorzitterRuth de Wit
SecretarisConny Bareman
PenningmeesterArjan Borst
LedenIwan Kramer
Henk Pielman

Het bestuur komt minstens eenmaal per kwartaal bijeen om events te organiseren en de algemene gang van zaken te bespreken. Van deze besprekingen worden schriftelijke verslagen gemaakt en gearchiveerd. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

De benodigde gelden worden verkregen uit giften van particulieren en bedrijven die de stichting een warm hart toedragen. Daarnaast wordt na de events de bezoekers de gelegenheid gegeven een vrijwillige bijdrage te geven in de vorm van een donatie in de collectebus bij de uitgang. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester.

Eenmaal per jaar wordt de staat van baten en lasten gecontroleerd door een van de bestuursleden en gepubliceerd op de site van Best Life. Het vermogen wordt besteed aan voornamelijk het inhuren van goede, voor jongeren aansprekende sprekers. Daarnaast wordt een deel van het vermogen besteed aan diverse aanschaffingen zoals promotiemateriaal, advertenties, e.d.