Verantwoording 2021

Zie ook: ANBI-informatie

Uitgeoefende activiteiten

Ook dit jaar 2021 kenmerkte zich door corona, helaas. Hierdoor zijn er minder events georganiseerd dan voorgenomen.
In 2021 is er geen enkel eventsgeorganiseerd.

Het bestuur heeft 2 maal vergaderd, en wel op:

  • 19 oktober
  • 16 december

Van bestuursvergaderingen zijn verslagen opgesteld, goedgekeurd en gearchiveerd.

Financiƫle verantwoording

Omschrijving Toelichting Cumulatief per post
gift collecte events 503,65
gift particulier 325,00
kosten stichting div. kosten -165,63
onkosten sprekers gage + reiskosten -0,00
resultaat 2021 663,02
saldo 1-1-2021 270,69
saldo 31-12-2021 933,71

Het resultaat is toegevoegd aan de reserve van de stichting.
We overwegen de Stichting BestLife op te heffen.