Verantwoording 2020

Zie ook: ANBI-informatie

Uitgeoefende activiteiten

Het jaar 2020 kenmerkte zich door, uiteraard, corona. Hierdoor zijn er minder events georganiseerd dan voorgenomen.
In 2020 zijn er slechts 2 events georganiseerd:
  • 26 januari - Kop of munt - Arjan van Essen
  • 20 september - Upright man - Matthijn Buwalda
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd, en wel op:
  • 16 januari
  • 3 maart
  • 25 augustus
  • 16 september

Daarnaast heeft na elk event een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen en de spreker, om o.a. ideeën op te halen die kunnen bijdragen aan versterking of verbetering van de doelstelling van Best-Life.

Van bestuursvergaderingen zijn verslagen opgesteld, goedgekeurd en gearchiveerd.

Financiële verantwoording

Omschrijving Toelichting Cumulatief per post
gift collecte events 115,60
gift particulier 1.956,05
kosten stichting div. kosten -156,08
onkosten sprekers gage + reiskosten -2.057,30
resultaat 2020 -141,73
saldo 1-1-2020 437,42
saldo 31-12-2020 270,69

Het resultaat is toegevoegd aan de reserve van de stichting.